Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień V

29.09.2017 TG km 603+800 w kierunku Warszawy

29.09.2017 TG km 603+800 w kierunku Warszawy

29.09.2017 TG km 607+400 w kierunku Białegostoku

29.09.2017 TG km 607+400 w kierunku Białegostoku

29.09.2017 TG km 608+000 w kierunku Warszawy

29.09.2017 TG km 608+000 w kierunku Warszawy

29.09.2017 TG km 608+900 w kierunku Białegostoku

29.09.2017 TG km 608+900 w kierunku Białegostoku

29.09.2017 TG km 609+000 w kierunku Warszawy

29.09.2017 TG km 609+000 w kierunku Warszawy

29.09.2017 TG km 609+300 w kierunku Białegostoku

29.09.2017 TG km 609+300 w kierunku Białegostoku