Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień V

30.06.2017 DP 2042B masa bitumiczna

30.06.2017 DP 2042B masa bitumiczna

30.06.2017 TG km 611+000 masa bitumiczna w str. Białegostoku

30.06.2017 TG km 611+000 masa bitumiczna w str. Białegostoku

30.06.2017 TG km 611+000 masa bitumiczna w st. Warszawy

30.06.2017 TG km 611+000 masa bitumiczna w st. Warszawy

30.06.2017 TG km 611+300 masa bitumiczna w str. Białegostoku

30.06.2017 TG km 611+300 masa bitumiczna w str. Białegostoku

30.06.2017 TG km 611+300 masa bitumiczna w str. Warszawy

30.06.2017 TG km 611+300 masa bitumiczna w str. Warszawy

30.06.2017 TG km 615+000 masa bitumiczna w str. Warszawy

30.06.2017 TG km 615+000 masa bitumiczna w str. Warszawy

30.06.2017 obiekt mostowy WD-31

30.06.2017 obiekt mostowy WD-31

30.06.2017 obiekt mostowy PZ-32

30.06.2017 obiekt mostowy PZ-32

30.06.2017 TG km 615+000 masa bitumiczna w str. Białegostoku

30.06.2017 TG km 615+000 masa bitumiczna w str. Białegostoku