Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień V

30.03.2017 TG km 603+300 profilowanie podłoża

30.03.2017 TG km 603+300 profilowanie podłoża

30.03.2017 obiekt mostowy MPZ-16 betonowanie

30.03.2017 obiekt mostowy MPZ-16 betonowanie

30.03.2017 obiekt mostowy MPZ-16 zbrojenie

30.03.2017 obiekt mostowy MPZ-16 zbrojenie

31.03.2017 S3 0+200 wykop rowu

31.03.2017 S3 0+200 wykop rowu

31.03.2017 TG km 607+500 wykop rowu

31.03.2017 TG km 607+500 wykop rowu

31.03.2017 TG km 615+350 kruszywo w str. Białegostoku

31.03.2017 TG km 615+350 kruszywo w str. Białegostoku

31.03.2017 TG km 615+350 kruszywo w str. Warszawy

31.03.2017 TG km 615+350 kruszywo w str. Warszawy

31.03.2017 TG km 609+400 nasadzenia krzaków liściastych

31.03.2017 TG km 609+400 nasadzenia krzaków liściastych

31.03.2017 obiekt mostowy WE-27

31.03.2017 obiekt mostowy WE-27