Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień V

30.09.2016 TG km 609+510 kruszywo łamane

30.09.2016 TG km 609+510 kruszywo łamane

30.09.2016 TG km 612+700 kruszywo łamane

30.09.2016 TG km 612+700 kruszywo łamane

30.09.2016 TG km 614+700

30.09.2016 TG km 614+700

30.09.2016 Budynek MOP Cibory Północ

30.09.2016 Budynek MOP Cibory Północ

30.09.2016 Budynek MOP Cibory Poludnie

30.09.2016 Budynek MOP Cibory Poludnie

30.09.2016 obiekt inżynierski MPZ-16 betonowanie

30.09.2016 obiekt inżynierski MPZ-16 betonowanie

30.09.2016 obiekt inżynierski MPZ-29

30.09.2016 obiekt inżynierski MPZ-29

30.09.2016 obiekt inżynierski PP-19

30.09.2016 obiekt inżynierski PP-19

30.09.2016 obiekt inżynierski WD-15

30.09.2016 obiekt inżynierski WD-15

30.09.2016 TG km 614+140 w str. Warszawy

30.09.2016 TG km 614+140 w str. Warszawy

30.09.2016 węzeł Kobylin w str. Białegostoku

30.09.2016 węzeł Kobylin w str. Białegostoku

30.09.2016 zbiornik retencyjny

30.09.2016 zbiornik retencyjny