Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień V

29.07.2016 TG km 601+700 nasyp

29.07.2016 TG km 601+700 nasyp

29.07.2016 TG km 603+800 nasyp

29.07.2016 TG km 603+800 nasyp

29.07.2016 TG km 607+720 masa bitumiczna

29.07.2016 TG km 607+720 masa bitumiczna

29.07.2016 TG km 608+520

29.07.2016 TG km 608+520

29.07.2016 TG km 609+410 kruszywo

29.07.2016 TG km 609+410 kruszywo

29.07.2016 TG km 610+900 kruszywo

29.07.2016 TG km 610+900 kruszywo

29.07.2016 obiekt inżynierski WD-23

29.07.2016 obiekt inżynierski WD-23

29.07.2016 obiekt inżynierski WE-27

29.07.2016 obiekt inżynierski WE-27

29.07.2016 obiekt inżynierski WE-25

29.07.2016 obiekt inżynierski WE-25