Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień V

29.04.2016 łącznica K3

29.04.2016 łącznica K3

29.04.2016 DA-7 masa bitumiczna

29.04.2016 DA-7 masa bitumiczna

29.04.2016 łącznica K3 układanie masy bitumiczej

29.04.2016 łącznica K3 układanie masy bitumiczej

29.04.2016 łącznica K3-4

29.04.2016 łącznica K3-4

29.04.2016 łącznica S1 - S2

29.04.2016 łącznica S1 - S2

29.04.2016 obiekt mostowy PZ-30 montaż desek gzymsowych

29.04.2016 obiekt mostowy PZ-30 montaż desek gzymsowych