Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień IV

23.06.2017 TG km 606+400 w str. Białegostoku

23.06.2017 TG km 606+400 w str. Białegostoku

23.06.2017 TG km 606+800 w str. Warszawy

23.06.2017 TG km 606+800 w str. Warszawy

23.06.2017 TG km 607+100 masa bitumiczna

23.06.2017 TG km 607+100 masa bitumiczna

23.06.2017 TG km 610+600 nasyp w str. Warszawy

23.06.2017 TG km 610+600 nasyp w str. Warszawy

23.06.2017 TG km 611+000 masa bitumiczna w str. Warszawy

23.06.2017 TG km 611+000 masa bitumiczna w str. Warszawy

23.06.2017 TG km 615+400 masa bitumiczna w str. Białegostoku

23.06.2017 TG km 615+400 masa bitumiczna w str. Białegostoku

23.06.2017 TG w str. Białegostoku

23.06.2017 TG w str. Białegostoku

23.06.2017 TG w str. Warszawy

23.06.2017 TG w str. Warszawy

23.06.2017 TG km 601+700 masa bitumiczna w str. Białegostoku

23.06.2017 TG km 601+700 masa bitumiczna w str. Białegostoku