Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień IV

24.03.2017 TG km 602+900 w str. Białegostoku

24.03.2017 TG km 602+900 w str. Białegostoku

24.03.2017 TG km 605+200 kruszywo w str. Białegostoku

24.03.2017 TG km 605+200 kruszywo w str. Białegostoku

24.03.2017 TG km 605+200 kruszywo w str. Warszawy

24.03.2017 TG km 605+200 kruszywo w str. Warszawy

24.03.2017 TG km 609+300

24.03.2017 TG km 609+300

24.03.2017 obiekt mostowy WD-17

24.03.2017 obiekt mostowy WD-17

24.03.2017 obiekt mostowy WE-27

24.03.2017 obiekt mostowy WE-27