Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień IV

22.12.2016 DP 1979B skarpowanie

22.12.2016 DP 1979B skarpowanie

22.12.2016 TG km 601+800 kruszywo w str. Warszawy

22.12.2016 TG km 601+800 kruszywo w str. Warszawy

22.12.2016 TG km 608+350 masa bitumiczna

22.12.2016 TG km 608+350 masa bitumiczna

22.12.2016 TG km 609+050

22.12.2016 TG km 609+050

22.12.2016 TG km 609+400 nasyp w pasie rozdziału

22.12.2016 TG km 609+400 nasyp w pasie rozdziału

22.12.2016 TG km 609+550 nasyp w pasie rozdziału

22.12.2016 TG km 609+550 nasyp w pasie rozdziału

22.12.2016 tablica miennej treści

22.12.2016 tablica miennej treści

22.12.2016 zbiornik retencyjny

22.12.2016 zbiornik retencyjny

22.12.2016 zbiornik retencyjny

22.12.2016 zbiornik retencyjny