Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień IV

28.10.2016 TG km 602+700 wykop w str. Warszawy

28.10.2016 TG km 602+700 wykop w str. Warszawy

28.10.2016 TG km 604+400 kruszywo w str. Białegostoku

28.10.2016 TG km 604+400 kruszywo w str. Białegostoku

28.10.2016 TG km 604+400 kruszywo w str. Warszawy

28.10.2016 TG km 604+400 kruszywo w str. Warszawy

28.10.2016 TG km 604+680 stabilizacja

28.10.2016 TG km 604+680 stabilizacja

28.10.2016 TG km 612+800 układanie masy bitumicznej

28.10.2016 TG km 612+800 układanie masy bitumicznej

28.10.2016 obiekt mostowy MPZ-16

28.10.2016 obiekt mostowy MPZ-16

28.10.2016 obiekt mostowy MPZ-29

28.10.2016 obiekt mostowy MPZ-29

28.10.2016 obiekt mostowy PZ-32

28.10.2016 obiekt mostowy PZ-32

28.10.2016 obiekt mostowy WD-31

28.10.2016 obiekt mostowy WD-31