Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień IV

23.09.2016 DA-4

23.09.2016 DA-4

23.09.2016 obiekt inżynierski PP-19 montaż desek gzymsowych

23.09.2016 obiekt inżynierski PP-19 montaż desek gzymsowych

23.09.2016 TG km 601+700 kruszewo

23.09.2016 TG km 601+700 kruszewo

23.09.2016 TG km 602+100 w str. Warszawy

23.09.2016 TG km 602+100 w str. Warszawy

23.09.2016 TG km 603+400 warstwa nasypu

23.09.2016 TG km 603+400 warstwa nasypu

23.09.2016 TG km 603+600 stabilizacja

23.09.2016 TG km 603+600 stabilizacja

23.09.2016 TG km 603+600 stabilizacja 5 MPa

23.09.2016 TG km 603+600 stabilizacja 5 MPa

23.09.2016 TG km 605+100 drenaż podłużny

23.09.2016 TG km 605+100 drenaż podłużny

23.09.2016 TG km 605+100 kruszywo

23.09.2016 TG km 605+100 kruszywo

23.09.2016 humusowanie skarp

23.09.2016 humusowanie skarp

23.09.2016 węzeł Kobylin

23.09.2016 węzeł Kobylin

23.09.2016 zbiornik retencyjny

23.09.2016 zbiornik retencyjny