Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień IV

26.08.2016 TG km 614+400 warstwa mrozoochronna

26.08.2016 TG km 614+400 warstwa mrozoochronna

26.08.2016 DA-6 skarpowanie rowów

26.08.2016 DA-6 skarpowanie rowów

26.08.2016 obiekt mostowy PZ-26 beto ochronny na płytach przejściowych

26.08.2016 obiekt mostowy PZ-26 beto ochronny na płytach przejściowych

26.08.2016 TG km 601+700 górna warstwa nasypu

26.08.2016 TG km 601+700 górna warstwa nasypu

26.08.2016 TG km 603+300 profilowanie nasypu

26.08.2016 TG km 603+300 profilowanie nasypu

26.08.2016 TG km 605+100 stabilizajca 5 MPa

26.08.2016 TG km 605+100 stabilizajca 5 MPa

26.08.2016 TG km 608+500 bariera ochronna

26.08.2016 TG km 608+500 bariera ochronna

26.08.2016 TG km 608+960 materac bazowy

26.08.2016 TG km 608+960 materac bazowy

26.08.2016 TG km 610+330 bariera ochronna

26.08.2016 TG km 610+330 bariera ochronna

26.08.2016 TG km 614+145 w str. Białegostoku

26.08.2016 TG km 614+145 w str. Białegostoku

26.08.2016 TG km 614+650 warstwa mrozoochronna

26.08.2016 TG km 614+650 warstwa mrozoochronna

26.08.2016 skarpowanie rowów

26.08.2016 skarpowanie rowów