Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień IV

22.07.2016 DA-4 profilowanie podłoża

22.07.2016 DA-4 profilowanie podłoża

22.07.2016 DA-4 stabilizacja

22.07.2016 DA-4 stabilizacja

22.07.2016 DA-6 układanie masy bitumicznej

22.07.2016 DA-6 układanie masy bitumicznej

22.07.2016 TG km 601+700 nasyp

22.07.2016 TG km 601+700 nasyp

22.07.2016 TG km 604+570 masa bitumiczna w stronę Warszawy

22.07.2016 TG km 604+570 masa bitumiczna w stronę Warszawy

22.07.2016 TG km 610+900 nasyp

22.07.2016 TG km 610+900 nasyp

22.07.2016 TG km 612+100 nasyp

22.07.2016 TG km 612+100 nasyp

22.07.2016 TG km 612+250 kruszywo

22.07.2016 TG km 612+250 kruszywo

22.07.2016 TG km 613+700 stabilizacja

22.07.2016 TG km 613+700 stabilizacja

22.07.2016 obiekt inżynierski WD-17

22.07.2016 obiekt inżynierski WD-17

22.07.2016 skarpowanie skarp

22.07.2016 skarpowanie skarp

22.07.2016 zagęszczenie podłoża obiekt WE-20

22.07.2016 zagęszczenie podłoża obiekt WE-20