Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień IV

24.06.2016 TG km 604+250 górna warstwa nasypu

24.06.2016 TG km 604+250 górna warstwa nasypu

24.06.2016 TG km 604+400 stabilizacja 5 MPa

24.06.2016 TG km 604+400 stabilizacja 5 MPa

24.06.2016 TG km 605+150 wkładka K-1

24.06.2016 TG km 605+150 wkładka K-1

24.06.2016 TG km 606+800 masa bitumiczna

24.06.2016 TG km 606+800 masa bitumiczna