Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień IV

24.03.2016 TG km 604+800 warstwa nasypu

24.03.2016 TG km 604+800 warstwa nasypu

24.03.2016 łącznica S1

24.03.2016 łącznica S1

24.03.2016 obiekt inżynierski PP-19

24.03.2016 obiekt inżynierski PP-19

24.03.2016 obiekt inzynierski PZ-32

24.03.2016 obiekt inzynierski PZ-32

24.03.2016 obiekt inżynierski WD-23 mur oporowy

24.03.2016 obiekt inżynierski WD-23 mur oporowy

24.03.2016 obiekt inżynierski WE-20 zbrojenie

24.03.2016 obiekt inżynierski WE-20 zbrojenie