Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień IV

23.12.2015 DA-1 km 0+900 podloże pod konstrukcję

23.12.2015 DA-1 km 0+900 podloże pod konstrukcję

23.12.2015 TG km 604+800 warstwa nasypu

23.12.2015 TG km 604+800 warstwa nasypu

23.12.2015 TG km 611+800 kruszywo łamane

23.12.2015 TG km 611+800 kruszywo łamane

23.12.2015 TG km 611+900 podłoże pod konstrukcję

23.12.2015 TG km 611+900 podłoże pod konstrukcję

23.12.2015 TG km 613+900 podbudowa bitumiczna

23.12.2015 TG km 613+900 podbudowa bitumiczna

23.12.2015 TG km 614+600 kruszywo łamane

23.12.2015 TG km 614+600 kruszywo łamane

23.12.2015 obiekt inżynierski WE-25

23.12.2015 obiekt inżynierski WE-25

23.12.2015 przepust na mokro

23.12.2015 przepust na mokro