Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień IV

25.11.2015 DA-4 km 1+000 wkładka zbrojąca

25.11.2015 DA-4 km 1+000 wkładka zbrojąca

25.11.2015 DA-7 km 0+330 kruszywo łamane

25.11.2015 DA-7 km 0+330 kruszywo łamane

25.11.2015 DD-5 km 1+200 kruszywo łamane

25.11.2015 DD-5 km 1+200 kruszywo łamane

25.11.2015 DP 1979 B km 0+300 budowa materaca

25.11.2015 DP 1979 B km 0+300 budowa materaca

25.11.2015 TG km 605+100 warstwa nasypu

25.11.2015 TG km 605+100 warstwa nasypu

25.11.2015 TG km 605+200 stopniowanie warstwy nasypu

25.11.2015 TG km 605+200 stopniowanie warstwy nasypu

25.11.2015 obiekt WE-25 układanie belek Kujan NG

25.11.2015 obiekt WE-25 układanie belek Kujan NG

25.11.2015 łącznica K-4 km 0+130

25.11.2015 łącznica K-4 km 0+130

25.11.2015 DA-4 km 0+800 warstwa nasypu

25.11.2015 DA-4 km 0+800 warstwa nasypu