Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień IV

23.09.2015 DA-1 km 0+300-0+500 górna warstwa nasypu

23.09.2015 DA-1 km 0+300-0+500 górna warstwa nasypu

23.09.2015 DD-13 warstwa mrozoochronna

23.09.2015 DD-13 warstwa mrozoochronna

23.09.2015 DP 2010 B km 0+150

23.09.2015 DP 2010 B km 0+150

23.09.2015 S2-3 km 608+700

23.09.2015 S2-3 km 608+700

23.09.2015 TG km 604+425

23.09.2015 TG km 604+425

23.09.2015 TG km 607+300-607+600 nasyp

23.09.2015 TG km 607+300-607+600 nasyp

23.09.2015 km 611+100-611+700 podbudowa masy bitumicznej

23.09.2015 km 611+100-611+700 podbudowa masy bitumicznej