Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień III

17.11.2017 Obiekt mostowy WE-25

17.11.2017 Obiekt mostowy WE-25

17.11.2017 Rondo

17.11.2017 Rondo

17.11.2017 TG km 607+400 w kierunku Białegostoku

17.11.2017 TG km 607+400 w kierunku Białegostoku

17.11.2017 TG km 607+400 w kierunku Warszawy

17.11.2017 TG km 607+400 w kierunku Warszawy

17.11.2017 TG km 614+100 w kierunku Białegostoku

17.11.2017 TG km 614+100 w kierunku Białegostoku

17.11.2017 TG km 614+100 w kierunku Warszawy

17.11.2017 TG km 614+100 w kierunku Warszawy

17.11.2017 TG km 614+600 w kierunku Białegostoku

17.11.2017 TG km 614+600 w kierunku Białegostoku

17.11.2017 TG km 614+600 w kierunku Warszawy

17.11.2017 TG km 614+600 w kierunku Warszawy

17.11.2017 parking MOP Cibory

17.11.2017 parking MOP Cibory