Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień III

17.08.2017 TG km 602+100 w stronę Warszawy

17.08.2017 TG km 602+100 w stronę Warszawy

17.08.2017 TG km 602+100 w stronę Białegostoku

17.08.2017 TG km 602+100 w stronę Białegostoku

17.08.2017 TG km 603+500 w stronę Białegostoku

17.08.2017 TG km 603+500 w stronę Białegostoku

17.08.2017 TG km 605+100 w stronę Białegostoku

17.08.2017 TG km 605+100 w stronę Białegostoku

17.08.2017 TG km 607+400 w stronę Białegostoku

17.08.2017 TG km 607+400 w stronę Białegostoku

17.08.2017 TG km 612+700 w stronę Białegostoku

17.08.2017 TG km 612+700 w stronę Białegostoku

17.08.2017 TG km 613+700 w str. Warszawy

17.08.2017 TG km 613+700 w str. Warszawy

17.08.2017 TG km 614+400 w stronę Białegostoku

17.08.2017 TG km 614+400 w stronę Białegostoku

17.08.2017 obiekt mostowy PZ-32

17.08.2017 obiekt mostowy PZ-32