Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień III

21.07.2017 TG km 602+000 w str. Białegostoku

21.07.2017 TG km 602+000 w str. Białegostoku

21.07.2017 TG km 604+200 w str. Białegostoku

21.07.2017 TG km 604+200 w str. Białegostoku

21.07.2017 TG km 604+500 w str. Warszawy

21.07.2017 TG km 604+500 w str. Warszawy

21.07.2017 TG km 608+100 w str. Białegostoku

21.07.2017 TG km 608+100 w str. Białegostoku

21.07.2017 TG km 609+200 w str. Białegostoku

21.07.2017 TG km 609+200 w str. Białegostoku

21.07.2017 TG km 609+700 w str. Białegostoku

21.07.2017 TG km 609+700 w str. Białegostoku

21.07.2017 TG km 609+900 w str. Białegostoku

21.07.2017 TG km 609+900 w str. Białegostoku

21.07.2017 TG km 609+900 w str. Białegostoku

21.07.2017 TG km 609+900 w str. Białegostoku

21.07.2017 Węzeł Sikory

21.07.2017 Węzeł Sikory