Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień III

16.06.2017 TG km 601+800 masa bitumiczna w stronę Białegostoku

16.06.2017 TG km 601+800 masa bitumiczna w stronę Białegostoku

16.06.2017 TG km 601+800 masa bitumiczna w stronę Warszawy

16.06.2017 TG km 601+800 masa bitumiczna w stronę Warszawy

16.06.2017 TG km 602+000 masa bitumiczna w stronę Białegostoku

16.06.2017 TG km 602+000 masa bitumiczna w stronę Białegostoku

16.06.2017 TG km 609+400 masa bitumiczna w stronę Warszawy

16.06.2017 TG km 609+400 masa bitumiczna w stronę Warszawy

16.06.2017 TG km 610+700 masa bitumiczna w stronę Białegostoku

16.06.2017 TG km 610+700 masa bitumiczna w stronę Białegostoku

16.06.2017 TG km 610+700 masa bitumiczna w stronę Warszawy

16.06.2017 TG km 610+700 masa bitumiczna w stronę Warszawy