Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień III

21.04.2017 TG km 601+700 stabilizacja w st. Białegostoku

21.04.2017 TG km 601+700 stabilizacja w st. Białegostoku

21.04.2017 TG km 602+000 w str. Białegostoku

21.04.2017 TG km 602+000 w str. Białegostoku

21.04.2017 TG km 602+200 stabilizacja w str. Białegostoku

21.04.2017 TG km 602+200 stabilizacja w str. Białegostoku

21.04.2017 TG km 602+500 stabilizacja w str. Warszawy

21.04.2017 TG km 602+500 stabilizacja w str. Warszawy

21.04.2017 TG km 606+300 nasyp w str. Białegostoku

21.04.2017 TG km 606+300 nasyp w str. Białegostoku

21.04.2017 TG km 606+300 nasyp w str. Warszawy

21.04.2017 TG km 606+300 nasyp w str. Warszawy

21.04.2017 TG km 609+400 bariera stalowa

21.04.2017 TG km 609+400 bariera stalowa

21.04.2017 TG km 611+000 wykop w str. Białegostoku

21.04.2017 TG km 611+000 wykop w str. Białegostoku

21.04.2017 nasadzenie drzew liściastych

21.04.2017 nasadzenie drzew liściastych