Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień III

20.01.2017 Obiekt mostowy MPZ-16

20.01.2017 Obiekt mostowy MPZ-16

20.01.2017 Obiekt mostowy WE-20

20.01.2017 Obiekt mostowy WE-20

20.01.2017 Obiekt mostowy PZ-22 (S8) betonowanie fundamentu

20.01.2017 Obiekt mostowy PZ-22 (S8) betonowanie fundamentu

20.01.2017 Obiekt mostowy MPZ-16 deskowanie skrzydła

20.01.2017 Obiekt mostowy MPZ-16 deskowanie skrzydła

20.01.2017 montaż prefabrykatów góry przepustu

20.01.2017 montaż prefabrykatów góry przepustu

20.01.2017 Obiekt mostowy WD-15

20.01.2017 Obiekt mostowy WD-15