Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień III

16.12.2016 TG km 601+700 kruszywo

16.12.2016 TG km 601+700 kruszywo

16.12.2016 TG km 606+500 masa bitumiczna

16.12.2016 TG km 606+500 masa bitumiczna

16.12.2016 TG km 615+900 nasyp w str. Warszawy

16.12.2016 TG km 615+900 nasyp w str. Warszawy

16.12.2016 TG km 615+900 nasyp w str. Białegostoku

16.12.2016 TG km 615+900 nasyp w str. Białegostoku

16.12.2016 obiekt inżynierski PZ-21

16.12.2016 obiekt inżynierski PZ-21

16.12.2016 obiekt inżynierski PZ-32 dokręcanie śrub

16.12.2016 obiekt inżynierski PZ-32 dokręcanie śrub

16.12.2016 rów melioracyjny

16.12.2016 rów melioracyjny

16.12.2016 zbiornik retencyjny

16.12.2016 zbiornik retencyjny

16.12.2016 zbiornik retencyjny

16.12.2016 zbiornik retencyjny