Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień III

16.09.2016 TG km 603+725 kruszywo

16.09.2016 TG km 603+725 kruszywo

16.09.2016 TG km 604+250

16.09.2016 TG km 604+250

16.09.2016 TG km 609+450 kruszywo

16.09.2016 TG km 609+450 kruszywo

16.09.2016 TG km 609+600 bariera ochronna

16.09.2016 TG km 609+600 bariera ochronna

16.09.2016 TG km 612+215 stabilizacja

16.09.2016 TG km 612+215 stabilizacja

16.09.2016 TG km 613+700 stabilizacja

16.09.2016 TG km 613+700 stabilizacja

16.09.2016 TG km 614+100 masza bitumiczna

16.09.2016 TG km 614+100 masza bitumiczna

16.09.2016 TG km 614+300 kruszywo

16.09.2016 TG km 614+300 kruszywo

16.09.2016 łącznica S1 umocnienie rowów

16.09.2016 łącznica S1 umocnienie rowów