Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień III

19.08.2016 DA-4 masa bitumiczna

19.08.2016 DA-4 masa bitumiczna

19.08.2016 DA-6 masa bitumiczna

19.08.2016 DA-6 masa bitumiczna

19.08.2016 TG km 604+470 masa bitumiczna

19.08.2016 TG km 604+470 masa bitumiczna

19.08.2016 TG km 608+300

19.08.2016 TG km 608+300

19.08.2016 TG km 610+950 masa bitumiczna

19.08.2016 TG km 610+950 masa bitumiczna

19.08.2016 TG km 612+100 stabilizacja

19.08.2016 TG km 612+100 stabilizacja

19.08.2016 TG km 612+250 kruszywo

19.08.2016 TG km 612+250 kruszywo

19.08.2016 TG km 614+100 stabilizacja 5 MPa

19.08.2016 TG km 614+100 stabilizacja 5 MPa

19.08.2016 TG km 614+650 warstwa mrozoochronna

19.08.2016 TG km 614+650 warstwa mrozoochronna