Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień III

15.07.2016 TG km 604+800 warstwa nasypu

15.07.2016 TG km 604+800 warstwa nasypu

15.07.2016 TG km 604+000 masa bitumiczna

15.07.2016 TG km 604+000 masa bitumiczna

15.07.2016 TG km 610+350 masa bitumiczna

15.07.2016 TG km 610+350 masa bitumiczna

15.07.2016 TG km 610+700 kruszywo łamane

15.07.2016 TG km 610+700 kruszywo łamane

15.07.2016 TG km 613+720 masa bitumiczna w str. Białegostoku

15.07.2016 TG km 613+720 masa bitumiczna w str. Białegostoku

15.07.2016 TG km 613+720 warstwa nasypu w str. Warszawy

15.07.2016 TG km 613+720 warstwa nasypu w str. Warszawy

15.07.2016 obiekt mostowy WE-27

15.07.2016 obiekt mostowy WE-27

15.07.2016 obsianie trawą skarp

15.07.2016 obsianie trawą skarp

15.07.2016 układanie drenażu podłużnego

15.07.2016 układanie drenażu podłużnego