Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień III

16.03.2016 km 608+600 profilowanie nasypu kierunek Warszawa

16.03.2016 km 608+600 profilowanie nasypu kierunek Warszawa

16.023.2016 TG km 609+500 górna warstwa nasypu kierunek Białystok

16.023.2016 TG km 609+500 górna warstwa nasypu kierunek Białystok

16.03.2016 TG km 609+500 górna warstwa nasypu kierunek Warszawa

16.03.2016 TG km 609+500 górna warstwa nasypu kierunek Warszawa

16.03.2016 TG km 615+000 kruszywo łamane

16.03.2016 TG km 615+000 kruszywo łamane

16.03.2016 Tablca Informacyjna z dofinansowania UE

16.03.2016 Tablca Informacyjna z dofinansowania UE

16.03.2016 TG km 608+450 profilowanie skarp

16.03.2016 TG km 608+450 profilowanie skarp

16.03.2016 łącznica K3-4

16.03.2016 łącznica K3-4

16.03.2016 wykonanie ścianki przepustu

16.03.2016 wykonanie ścianki przepustu

16.03.2016 zbiornik

16.03.2016 zbiornik