Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień III

15.12.2015 DA-1 km 0+950 wykop

15.12.2015 DA-1 km 0+950 wykop

15.12.2015 DA-6 km 1+150 kruszewo łamane

15.12.2015 DA-6 km 1+150 kruszewo łamane

15.12.2015 DD-5 km 1+200

15.12.2015 DD-5 km 1+200

15.12.2015 obiekt inżynierski WD - 15

15.12.2015 obiekt inżynierski WD - 15

15.12.2015 TG km 608+000 kruszywo łamane

15.12.2015 TG km 608+000 kruszywo łamane

15.12.2015 TG km 610+200 warstwa nasypu

15.12.2015 TG km 610+200 warstwa nasypu