Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień III

17.11.2015 DA-5 km 0+500 podbudowa bitumiczna

17.11.2015 DA-5 km 0+500 podbudowa bitumiczna

17.11.2015 DA - 1 km 0+200 podbudowa bitumiczna

17.11.2015 DA - 1 km 0+200 podbudowa bitumiczna

17.11.2015 DD-1 km  0+150 skropienie emulsją asfaltową

17.11.2015 DD-1 km 0+150 skropienie emulsją asfaltową

17.11.2015 DP 2009 B km 0+500 górna warstwa nasypu

17.11.2015 DP 2009 B km 0+500 górna warstwa nasypu

17.11.2015 TG km 603+500 materac K-2, K-3

17.11.2015 TG km 603+500 materac K-2, K-3

17.11.2015 TG km 604+400 górna warstwa nasypu

17.11.2015 TG km 604+400 górna warstwa nasypu

17.11.2015 DD-5 km 0+700

17.11.2015 DD-5 km 0+700