Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień III

20.08.2015 DD-7 stabilizacja km 3+075

20.08.2015 DD-7 stabilizacja km 3+075

20.08.2015 TG zagęszczenie warstwy nasypu km 610+200

20.08.2015 TG zagęszczenie warstwy nasypu km 610+200

20.08.2015 TG stabilizacja 1,5 MPa km 614+400

20.08.2015 TG stabilizacja 1,5 MPa km 614+400

20.08.2015 składowisko materiału

20.08.2015 składowisko materiału

20.08.2015 wykonanie badania zagęszczenia i nośności podłoża

20.08.2015 wykonanie badania zagęszczenia i nośności podłoża

20.08.2015 zbiornik Sr-27 rozkładanie foli ochronnej

20.08.2015 zbiornik Sr-27 rozkładanie foli ochronnej

20.08.2015 zbiornik p.poż km 607+635

20.08.2015 zbiornik p.poż km 607+635