Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień III

16.06.2015 DD-5 km 0+073,7

16.06.2015 DD-5 km 0+073,7

16.06.2015 DD-6 km 1+389 odh

16.06.2015 DD-6 km 1+389 odh

16.06.2015 TG km 603+900 odh.

16.06.2015 TG km 603+900 odh.

16.06.2015 TG km 607+200 odh.

16.06.2015 TG km 607+200 odh.

16.06.2015 TG km 609+525 odhumusowanie

16.06.2015 TG km 609+525 odhumusowanie

16.06.2015 TG km 610+025 odhumusowanie

16.06.2015 TG km 610+025 odhumusowanie

16.06.2015 TG km 611+450 odhumusowanie

16.06.2015 TG km 611+450 odhumusowanie

16.06.2015 TG km 613+150 odhumusowanie

16.06.2015 TG km 613+150 odhumusowanie