Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień II

08.12.2017 TG km 601+700 w kierunku Białegostoku

08.12.2017 TG km 601+700 w kierunku Białegostoku

08.12.2017 TG km 601+700 w kierunku Warszawy

08.12.2017 TG km 601+700 w kierunku Warszawy

08.12.2017 TG km 602+700 w kierunku Białegostoku

08.12.2017 TG km 602+700 w kierunku Białegostoku

08.12.2017 TG 602+700 w kierunku Warszawy

08.12.2017 TG 602+700 w kierunku Warszawy

08.12.2017 TG km 607+400 w kierunku Białegostoku

08.12.2017 TG km 607+400 w kierunku Białegostoku

08.12.2017 TG km 607+400 w kierunku Warszawy

08.12.2017 TG km 607+400 w kierunku Warszawy

08.12.2017 TG km 612+200 w kierunku Warszawy

08.12.2017 TG km 612+200 w kierunku Warszawy

08.12.2017 TG km 615+600 w kierunku Białegostoku

08.12.2017 TG km 615+600 w kierunku Białegostoku

Parking MOP Cibory

Parking MOP Cibory