Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień II

14.07.2017 DP 2042 B

14.07.2017 DP 2042 B

14.07.2017 TG km 607+400 w str. Warszawy

14.07.2017 TG km 607+400 w str. Warszawy

14.07.2017 TG km 610+400 układanie warstwy bitumicznej w str. Białegostoku

14.07.2017 TG km 610+400 układanie warstwy bitumicznej w str. Białegostoku

14.07.2017 TG km 610+400 w str. Białegostoku

14.07.2017 TG km 610+400 w str. Białegostoku

14.07.2017 TG km 614+100 w str. Warszawy

14.07.2017 TG km 614+100 w str. Warszawy

14.07.2017 obiekt mostowy PZ-32

14.07.2017 obiekt mostowy PZ-32

14.07.2017 obiekt mostowy WD-23

14.07.2017 obiekt mostowy WD-23

14.07.2017 obiekt mostowy WD-31 bariera ochronna

14.07.2017 obiekt mostowy WD-31 bariera ochronna

14.07.2017 obiekt mostowy WE-27

14.07.2017 obiekt mostowy WE-27