Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień II

10.04.2017 TG km 602+200 nasyp w str. Białegostoku

10.04.2017 TG km 602+200 nasyp w str. Białegostoku

12.04.2017 obiekt mostowy MPZ-16 betonowanie

12.04.2017 obiekt mostowy MPZ-16 betonowanie

12.04.2017 obiekt mostowy MPZ-16

12.04.2017 obiekt mostowy MPZ-16

14.04.2017 TG km 605+600 w str. Warszawy

14.04.2017 TG km 605+600 w str. Warszawy

14.04.2017 TG km 614+700 kruszywo w str. Białegostoku

14.04.2017 TG km 614+700 kruszywo w str. Białegostoku

14.04.2017 badania VSS

14.04.2017 badania VSS