Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień II

10.02.2017 TG km 604+000 bariera dwustronna

10.02.2017 TG km 604+000 bariera dwustronna

10.02.2017 obiekt mostowy PZ-22a (S8)

10.02.2017 obiekt mostowy PZ-22a (S8)

10.02.2017 tablica zmiennej treści

10.02.2017 tablica zmiennej treści

10.02.2017 zbiornik retencyjny

10.02.2017 zbiornik retencyjny

10.02.2017 zbiornik retencyjny

10.02.2017 zbiornik retencyjny