Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień II

9.12.2016 DP 2010B warstwa bitumiczna

9.12.2016 DP 2010B warstwa bitumiczna

9.12.2016 DP 2042B kruszywo

9.12.2016 DP 2042B kruszywo

9.12.2016 DP 2042B kruszywo

9.12.2016 DP 2042B kruszywo

9.12.2016 TG km 602+500 wykop w str. Białegostoku

9.12.2016 TG km 602+500 wykop w str. Białegostoku

9.12.2016 TG km 602+500 wykop w str. Warszawy

9.12.2016 TG km 602+500 wykop w str. Warszawy

9.12.2016 TG km 604+200 kruszywo

9.12.2016 TG km 604+200 kruszywo

9.12.2016 TG km 608+800

9.12.2016 TG km 608+800

9.12.2016 TG km 609+000

9.12.2016 TG km 609+000

9.12.2016 obiekt inżynierski PZ-32

9.12.2016 obiekt inżynierski PZ-32

9.12.2016 obiekt inżynierski WD-31

9.12.2016 obiekt inżynierski WD-31

9.12.2016 Węzeł "Kobylin" w str. Białegostoku

9.12.2016 Węzeł "Kobylin" w str. Białegostoku

9.12.2016 zbiornik retencyjny

9.12.2016 zbiornik retencyjny