Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień II

9.11.2016 TG km 602+500 wykop w str. Warszawy

9.11.2016 TG km 602+500 wykop w str. Warszawy

9.11.2016 TG km 604+670 profilowanie warstwy nasypu

9.11.2016 TG km 604+670 profilowanie warstwy nasypu

9.11.2016 TG km 612+600

9.11.2016 TG km 612+600

9.11.2016 TG km 614+600

9.11.2016 TG km 614+600

9.11.2016 Węzeł "Kobylin"

9.11.2016 Węzeł "Kobylin"

9.11.2016 obiekt inżynierski WD-15

9.11.2016 obiekt inżynierski WD-15

9.11.2016 obiekt inżynierski WD-15 montaż bramki przejazdowej

9.11.2016 obiekt inżynierski WD-15 montaż bramki przejazdowej

9.11.2016 zbiornik retencyjny

9.11.2016 zbiornik retencyjny