Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień II

14.10.2016 TG km 614+200 w str. Białegostoku

14.10.2016 TG km 614+200 w str. Białegostoku

14.10.2016 TG km 601+700 profilowanie nasypu

14.10.2016 TG km 601+700 profilowanie nasypu

14.10.2016 TG km 602+400 w str. Warszawy

14.10.2016 TG km 602+400 w str. Warszawy

14.10.2016 TG km 602+440 wykop w str. Białegostoku

14.10.2016 TG km 602+440 wykop w str. Białegostoku

14.10.2016 TG km 609+400 skropienie

14.10.2016 TG km 609+400 skropienie

14.10.2016 TG km 609+600 skropienie

14.10.2016 TG km 609+600 skropienie

14.10.2016 TG km 614+200 w str. Warszawy

14.10.2016 TG km 614+200 w str. Warszawy

14.10.2016 TG km 614+470 w str. Warszawy

14.10.2016 TG km 614+470 w str. Warszawy

14.10.2016 TG km 614+550 masa bitumiczna

14.10.2016 TG km 614+550 masa bitumiczna

14.10.2016 TG km 614+600 profilowanie nasypu przy obiekcie MPZ-29

14.10.2016 TG km 614+600 profilowanie nasypu przy obiekcie MPZ-29

14.10.2016 obiekt inżynierski PZ-32

14.10.2016 obiekt inżynierski PZ-32

14.10.2016 obiekt inżynierski WD-15

14.10.2016 obiekt inżynierski WD-15

14.10.2016 umocnienie rowów darniną

14.10.2016 umocnienie rowów darniną

14.10.2016 węzeł "Kobylin"

14.10.2016 węzeł "Kobylin"

14.10.2016 zbiornik retencyjny

14.10.2016 zbiornik retencyjny