Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień II

12.08.2016 DA-4

12.08.2016 DA-4

12.08.2016 DA-6 umocnienie rowów

12.08.2016 DA-6 umocnienie rowów

12.08.2016 TG km 603+800 skarpowanie rowów

12.08.2016 TG km 603+800 skarpowanie rowów

12.08.2016 TG km 604+900 górna warstwa nasypu

12.08.2016 TG km 604+900 górna warstwa nasypu

12.08.2016 TG km 609+100 skarpowanie

12.08.2016 TG km 609+100 skarpowanie

12.08.2016 TG km 612+100 stabilizacja

12.08.2016 TG km 612+100 stabilizacja

12.08.2016 obiekt mostowy MPZ-16

12.08.2016 obiekt mostowy MPZ-16

12.08.2016 obiekt mostowy MPZ-29

12.08.2016 obiekt mostowy MPZ-29

12.08.2016 zbiornik retencyjny Sr-17

12.08.2016 zbiornik retencyjny Sr-17