Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień II

8.07.2016 TG km 601+700 nasyp

8.07.2016 TG km 601+700 nasyp

8.07.2016 TG km 603+700 nasyp

8.07.2016 TG km 603+700 nasyp

8.07.2016 TG km 604+400 masa bitumiczna

8.07.2016 TG km 604+400 masa bitumiczna

8.07.2016 TG km 607+000 masa bitumiczna

8.07.2016 TG km 607+000 masa bitumiczna

8.07.2016 TG km 607+500 nasyp

8.07.2016 TG km 607+500 nasyp

8.07.2016 TG km 613+150 masa bitumiczna

8.07.2016 TG km 613+150 masa bitumiczna

8.07.2016 km 609+800 humusowanie i obsianie trawą skarp

8.07.2016 km 609+800 humusowanie i obsianie trawą skarp

8.07.2016 przepust skrzynkowy

8.07.2016 przepust skrzynkowy

8.07.2016 rów melioracyjny

8.07.2016 rów melioracyjny