Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień II

07.06.2016 obiekt mostowy WE-27 wbijanie ścianki szczelnej

07.06.2016 obiekt mostowy WE-27 wbijanie ścianki szczelnej

07.06.2016 obiekt mostowy WD-15

07.06.2016 obiekt mostowy WD-15

07.06.2016 zagęszczenie stożka

07.06.2016 zagęszczenie stożka

07.06.2016 zbrojenie ustroju nośnego

07.06.2016 zbrojenie ustroju nośnego

08.06.2016 ustawianie krawężnika

08.06.2016 ustawianie krawężnika