Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień II

05.04.2016 obiekt mostowy PZ-21a zbrojenie

05.04.2016 obiekt mostowy PZ-21a zbrojenie

05.04.2016 obiekt mostowy PZ-30 deski gzymsowe

05.04.2016 obiekt mostowy PZ-30 deski gzymsowe

05.04.2016 obiekt mostowy WE-20 dylatacjie modułowe

05.04.2016 obiekt mostowy WE-20 dylatacjie modułowe

08.04.2016 DA-1 stabilizacja 2,5 MPa

08.04.2016 DA-1 stabilizacja 2,5 MPa

08.04.2016 DA-7

08.04.2016 DA-7

08.04.2016 TG km 605+000 nasyp

08.04.2016 TG km 605+000 nasyp

08.04.2016 TG km 608+000 podbudowa bitumiczna

08.04.2016 TG km 608+000 podbudowa bitumiczna

08.04.2016 TG km 609+000 materac bazowy

08.04.2016 TG km 609+000 materac bazowy

08.04.2016 TG km 609+500 kruszywo łamane

08.04.2016 TG km 609+500 kruszywo łamane

08.04.2016 TG km 614+920 warstwa mrozoochronna

08.04.2016 TG km 614+920 warstwa mrozoochronna

08.04.2016 badania VSS

08.04.2016 badania VSS