Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień II

10.03.2016 TG km 605+300 nasyp

10.03.2016 TG km 605+300 nasyp

10.03.2016 TG km 611+750 stabilizacja 5 MPa

10.03.2016 TG km 611+750 stabilizacja 5 MPa

10.03.2016 TG km 611+800 nasyp

10.03.2016 TG km 611+800 nasyp

10.03.2016 betonowanie płyty zespalającej i płyty przejściowej

10.03.2016 betonowanie płyty zespalającej i płyty przejściowej

10.03.2016 łączenie nasypu z zasypką mostową

10.03.2016 łączenie nasypu z zasypką mostową

10.03.2016 obiekt inżynierski WE-20 podpory nr 10 i 20

10.03.2016 obiekt inżynierski WE-20 podpory nr 10 i 20

10.03.2016 zbiornik

10.03.2016 zbiornik