Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień II

20.01.2016 DD-1 km 0+800 wykop

20.01.2016 DD-1 km 0+800 wykop

20.01.2016 DD-2 wymiana gruntu

20.01.2016 DD-2 wymiana gruntu

20.01.2016 Obiekt inżynierski MPZ-29

20.01.2016 Obiekt inżynierski MPZ-29

20.01.2016 Obiekt inżynierski PZ-32

20.01.2016 Obiekt inżynierski PZ-32

20.01.2016 Obiekt inżynierski WE-20

20.01.2016 Obiekt inżynierski WE-20

20.01.2016 poszeżenie pod obiekt inżynierski WD-15

20.01.2016 poszeżenie pod obiekt inżynierski WD-15