Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień II

10

10.12.2015 TG km 606+100 warstwa nasypu

10.12.2015 TG km 606+100 warstwa nasypu

10.12.2015 TG km 610+100 kruszywo łamane

10.12.2015 TG km 610+100 kruszywo łamane

10.12.2015 TG km 608+500 warstwa nasypu

10.12.2015 TG km 608+500 warstwa nasypu

10.12.2015 TG km 610+400 warstwa nasypu

10.12.2015 TG km 610+400 warstwa nasypu

10.12.2015 TG km 612+600 warstwa nasypu

10.12.2015 TG km 612+600 warstwa nasypu

10.12.2015 badania VSS

10.12.2015 badania VSS