Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień II

9.09.2015 TG km 612+500 nasypy

9.09.2015 TG km 612+500 nasypy

9.09.2015 TG km 604+500 nasypy

9.09.2015 TG km 604+500 nasypy

9.09.2015 TG km 604+250 nasypy

9.09.2015 TG km 604+250 nasypy

9.09.2015 TG km 604+950 materac

9.09.2015 TG km 604+950 materac

9.09.2015 TG km 605+600

9.09.2015 TG km 605+600

9.09.2015 TG km 607+800 warstwa mrozochronna

9.09.2015 TG km 607+800 warstwa mrozochronna

9.09.2015 TG km 609+050 materac typ 4

9.09.2015 TG km 609+050 materac typ 4

9.09.2015 TG km 609+700 nasypy

9.09.2015 TG km 609+700 nasypy

9.09.2015 TG km 611+400 podbudowa z kruszywa łamanego

9.09.2015 TG km 611+400 podbudowa z kruszywa łamanego