Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień II

13.08.2015 TG km 603+900

13.08.2015 TG km 603+900

13.08.2015 obiekt WE-25 zbrojenie fundamentu podpory B

13.08.2015 obiekt WE-25 zbrojenie fundamentu podpory B

13.08.2015 fundament pod przepust Pd(d)-10

13.08.2015 fundament pod przepust Pd(d)-10

13.08.2015 kanalizacja deszczowa

13.08.2015 kanalizacja deszczowa

13.08.2015 przebudowa energetyczna

13.08.2015 przebudowa energetyczna

13.08.2015 przepust Pd(d)-14

13.08.2015 przepust Pd(d)-14

13.08.2015 zbiornik Sr-22

13.08.2015 zbiornik Sr-22

13.08.2015 zbiornik Sr-26

13.08.2015 zbiornik Sr-26