Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień II

12.05.2015 DD-5 km 0+375 odhumusowanie

12.05.2015 DD-5 km 0+375 odhumusowanie

12.05.2015 DD-7 km 0+225 odhumusowanie

12.05.2015 DD-7 km 0+225 odhumusowanie

12.05.2015 km 602+800 wymiana gruntu (2)

12.05.2015 km 602+800 wymiana gruntu (2)

12.05.2015 km 610+200 waga do ważenia pojazdów

12.05.2015 km 610+200 waga do ważenia pojazdów

12.05.2015 łącznica S3 km 0+225 odhumusowanie

12.05.2015 łącznica S3 km 0+225 odhumusowanie

12.05.2015 TG km 607+100 odhumusowanie

12.05.2015 TG km 607+100 odhumusowanie

12.05.2015 TG km 610+100 odhumusowanie

12.05.2015 TG km 610+100 odhumusowanie

12.05.2015 TG km 610+200 odhumusowanie

12.05.2015 TG km 610+200 odhumusowanie

12.05.2015 TG km 610+250 odhumusowanie

12.05.2015 TG km 610+250 odhumusowanie